Regulamin rezerwacji

I. Postanowienia wstępne.

 1. Najemca, tun który przystępuje korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje tun Wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej.
 2. Najemcą Scherz każdy kto rejestruje się w Serwisie JAKO Najemca, tZn. zamierza korzystać z uslug rezerwacji Obiektów.
 3. Wynajmującym Scherz każdy, Kto. rejestruje się w Serwisie JAKO Wynajmujący, tZn. zamierza korzystać z uslug pośrednictwa w wynajmie Obiektów.
 4. Niniejsze postanowienia określają warunki, na jakich Najemca moze dokonać rezerwacji Obiektów i zawrzeć umowę najmu z Wynajmującym.
 5. Akceptant nie Scherz strona umowy najmu Obiektów, ein jedynie pośredniczy w JEJ zawarciu. Umowa najmu zawierana Scherz pomiędzy Wynajmującym ein Najemcą.II. Rejestracja w Serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie Scherz:
  ein. wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych Osobowych i adresu E-Mail.
  b. zapoznanie się z Regulaminem Strony Internetowej, Regulaminem Dla Najemcy oraz Regulaminem dokonywania płatności przez Dotpay
  c. zaakceptowanie powyższych Regulaminów
  d. udostępnienie Najemcy konta w Serwisie wraz z panelem zarządzania kontem
 2. Dokonując rejestracji Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.


III. Rezerwacja, opłaty

 1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Najemca moze dokonać:
  ein. rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem (Instant Buchungsbestätigung)
  b. rezerwacja potwierdzeniem z w 24 h (24 Stunden Buchungsbestätigung)
  c. rezerwacja potwierdzeniem z w 24 Hz opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego lub SMS (24 Stunden 5 Minuten Bestätigung enhacement)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od TEGO czy Wynajmujący przewidział Dany typ. rezerwacji w odniesieniu tun określonego Obiektu.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  ein. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu;
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, PLCI, miasta;
  c. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej formy płatności, karta kredytową lub E-przelewem, rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane sa za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay "
  d. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji wraz z linkiem tun panelu klienta, w którym generowany Scherz - w oparciu o Dane podane przez Najemcę - Elektronikfirma Gutschein z informacjami koniecznymi weiß realizacji pobytu Obiekcie w, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej tun odbioru pozostałej kwoty za wynajem Obiektu.
  E. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi tun utraty opłaty rezerwacyjnej oraz tun potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 4. Rezerwacja potwierdzeniem z w 24 h polega na:
  ein. zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, w tym terminu, ilości osób dorosłych, dzieci, PLCI, miasta;
  c. wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za POMOCA serwisu
  d. uzyskaniu akceptacji Wynajmującego na na wynajem warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym
  E. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niz w ciągu 24 godzin od akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, karta kredytową lub E-przelewem,
  f. uzyskaniu potwierdzenia Akceptanta o dokonaniu rezerwacji wraz z linkiem tun panelu klienta, w którym generowany Scherz - w oparciu o Dane podane przez Najemcę - Elektronikfirma Gutschein z informacjami koniecznymi weiß realizacji pobytu Obiekcie w, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w tym upoważnionej tun odbioru pozostałej kwoty za wynajem Obiektu,
  g. Odstąpienie od rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi tun utraty opłaty rezerwacyjnej oraz tun potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 5. Rezerwacja potwierdzeniem z w 24h z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego lub SMS stanowi reservierung omówioną w ust.4 z tym że Najemca uzyskuje JEJ potwierdzenie w ciągu 5 minut od JEJ złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź SMS-em.
 6. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej powoduje, Ze rezerwacja nie zostaje dokonana.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za wynajem Obiektu nie podlegają zwrotowi,
 8. Najemca moze zapłacić pozostałą kwotę za wynajem Obiektu za pośrednictwem serwisu w przypadku dostępności takiej opcji albo tun rak osoby zarządzającej Obiektem w chwili przekazania kluczy do Obiektu, w formie wskazanej dla danego Obiektu.
 9. Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za ustalone indywidualnie przez Wynajmującego i Najemcę warunki oferty cenowej i wynikające stad nieporozumienia.
 10. W cene wynajmu wliczone sa juz opłaty za Medien (Gas, Prad, Woda) oraz sprzątanie końcowe.
 11. Dojazd, wyżywienie oraz Organizacja Czasu pobytu nie sa wliczane w cene pobytu.
 12. Wszelkich zmian warunków pobytu w stosunku tun warunków ustalonych w voucherze dokonują - Bez pośrednictwa serwisu - Najemca z Wynajmującym.
 13. Akcpetant nie podnosi odpowiedzialności za żadne skutki zamieszczenia w voucherze jakichkolwiek błędnych lub nieprawdziwych informacji lub danych ang przekazania Najemcy kluczy tun Obiektu w i czasie miejscu wskazanym w voucherze, ani za nie udostępnienie Najemcy Obiektu w okresie objętym potwierdzoną rezerwacja.
 14. Akceptant nie odpowiada za jakość dodatkowych uslug oferowanych przez Wynajmującego na Stronie Obiektu.


III. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd.

 1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach wpisanych przez Najemcę w panelu klienta i wygenerowanych w elektronicznym voucherze. Zmiany godziny i innych szczegółów przyjazdu należy dokonać również przez zmianę w panelu klienta.
 2. W dniu przyjazdu Klient zobowiązany Scherz tun telefonicznego poinformowania osoby zarządzającej Obiektem o opóźnieniach w dotarciu na ustaloną godzinę odbioru kluczy.
 3. Doba w Obiekcie rozpoczyna się o godzinie wskazanej na Stronie Obiektu, Chyba że inaczej uzgodniono z Wynajmującym.
 4. Liczba osób mających zamieszkać w Obiekcie Scherz ograniczona tun liczby podanej w voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podana w voucherze, tun osoba zarządzająca Obiektem moze odmówić wydania kluczy Obiektu.
 5. Najemca zobowiązany Scherz tun dbania o zachowanie zasad Dobrego sąsiedztwa i utrzymywania Obiektu w stanie zastanym,.
 6. Najemca zobowiązany Scherz tun natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o uszkodzeniach i brakach w Obiekcie oraz tun zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość Tych szkód ich ICH usunięcia pokrywa Najemca bezpośrednio Wynajmującemu. Portal NIE ponosi odpowiedzialności za powstałe w zehn Sposób spory.


IV. Zmiany w rezerwacji

 1. ein. Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej JEJ zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, Ze zmiana Taka zostanie uzgodniona z wynajmującym (szczególnie pod względem dostępności Obiektu w nowym terminie) i dotyczy TEGO samego Obiektu.
  b. Wynajmujący moze nałożyć na Najemcę dodatkową opłatę za zmianę terminu rezerwacji.
  c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną reservierung poprzez kliknięcie na odpowiedni Link w e-Mailu od Akceptanta ja potwierdzającym, ein następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Uwagi" numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana Scherz dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie zarządzającej Obiektem w dniu przyjazdu.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie mozna przedłużyć używając tun TEGO celu Panel klienta, stosując Rodzaj rezerwacji uwzględniony przez Wynajmującego i jedynie w zakresie aktualnej dostępności Obiektu.
 3. Liczba osób podana na voucherze moze zostać zmieniona w panelu Klienta w szczegółach rezerwacji. W przypadku zwiększenia ilości osób opłaty za wynajem zwiększą Sie. Zmiana rezerwacji następuje z chwilą akceptacji przez Wynajmującego wprowadzonych przez Klienta modyfikacji.


V. Przeniesienie Praw i obowiązków klienta na inna osobe


W każdej chwili Klient moze przenieść na inna osobe wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie warunki tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Akceptanta o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VI. Wyjątki od CEN wynajmu


Szczegóły co tun CEN wynajmu za pobyt dzieci oraz za dopuszczalność przebywania zwierząt wynikają z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.


VII. Wystąpienie Sily wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych tun przewidzenia okoliczności, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających Charakter Sily wyższej, anulować umowę. Dotyczy zu również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub Jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego ang będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi juz wyświadczone.

Kontakt:

Kontakt mit dem Besitzer

Wenn Sie eine bestimmte Unterkunft Anbieter Kontakt aufnehmen möchten, einfach zu ihrer Unterkunft Auflistung gehen und schreiben Sie Ihre Nachricht in das Kontaktformular.

Kontakt 3d Travel Advisor

Bei allgemeinen Fragen, kontaktieren Sie uns bitte.

tel: +48 (12) 345 45 45
fax: +48 (12) 345 45 41
e-mail: info@3dtraveladvisor.com
Aktuelle Uhrzeit in Polen: 09:53:35
Mo.-Fr. 10:00-18:00, Sa./So. 10:00-18:00
Wechselkurse 1 €|$|£ = 4.22|3.22|5.06 PLN

Finden sie uns auf Facebook